SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti Zdraví je bohatství s.r.o., se sídlem Čapkova 13/12, 737 01, Český Těšín, IČO: 03649466, zápis v OR, sp.zn.: C 60797 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka při objednání zboží „Prodávajícího“ prostřednictvím uživatelského účtu.


Zpracovávané osobní údaje: 


Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce „Prodávajícího“ při registraci uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 10 let.

„Prodávající“ neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že „Prodávající“ je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky „Prodávajícího“ zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu „Prodávajícího“, e-mail: info@zelenyeshop.cz, nebo zasláním na adresu „Prodávajícího“: Zdraví je bohatství s.r.o. Čapkova 13/12, 737 01, Český Těšín. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Beru na vědomí, že mám právo:
  • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
  • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
  • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
  • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;
  • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
  • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů. 

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:
  • na adrese:    Zdraví je bohatství s.r.o. Čapkova 13/12, 737 01 Český Těšín
  • e-mail:           info@zelenyeshop.cz
  • telefon:         +420 725 637 010