Vážení zákazníci, přátelé, kamarádi, výdejní místo jsme přestěhovali do prostor Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti v Havířově (Mírová 375, Havířov, 736 01). Váš ZelenyEshop.cz

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE O ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH

Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin

Dle současné legislativy EU u bylinek a bylinných produktů nesmíme uvádět podrobnější informace, které by mohly vzbudit dojem zdravotního nebo léčebného účinku bylin. (Byť se ony bylinky používají stovky let a pomohly miliónům lidí.)
Nesmíme již uvádět ani prokázané účinky bylin vědeckými výzkumy, pokud se nejedná o registrovaný lék farmaceutickou firmou .

Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

 

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Snaží se regulovat tvrzení* na potravinách při označování a v reklamě v Evropské unii (EU).
  • Jeho cílem je zajistit, aby výživová* a zdravotní* tvrzení na etiketách potravin a na obchodních úpravách a reklamách byla srozumitelná a podložená důkazy, které jsou obecně přijímány vědeckou obcí.
  • Existuje celá řada látek, jako jsou vitamíny, minerály, aminokyseliny, esenciální mastné kyseliny, vláknina a bylinné výtažky s výživovým nebo fyziologickým účinkem, které se mohou vyskytovat v potravinách a které mohou být předmětem tvrzení.
  • Nařízení se snaží
    • zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,
    • poskytovat spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na základě důkladné znalosti skutečností, a
    • vytvářet rovné podmínky hospodářské soutěže v potravinářském průmyslu.


- Zdravotní tvrzení založená na obecně přijímaných vědeckých údajích, která jsou dobře srozumitelná průměrnému spotřebiteli, mohou být osvobozena od schvalovacího řízení.

- Nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % objemových nesmí obsahovat žádná výživová nebo zdravotní tvrzení, s výjimkou tvrzení týkajících se sníženého obsahu alkoholu nebo energetické hodnoty.

- Nařízení (EU) č. 432/2012 uvádí seznam povolených zdravotních tvrzení, která nejsou tvrzeními týkajícími se snižování rizik onemocnění a vývoje a zdraví dětí. Toto nařízení se používá od 14. prosince 2012 a je pravidelně upravováno s cílem aktualizovat seznam nově povolených zdravotních tvrzení.

Žádost o schválení
- Kterýkoli výrobce může požádat o zařazení nového tvrzení na povolení seznam tak, že podá žádost kterékoli zemi EU, která ji přepošle Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Komise potom přijme rozhodnutí o používání tvrzení na základě vědeckého stanoviska EFSA.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE
- Používá se od 1. července 2007.

 

Další informace jsou k dispozici zde:

 

zdroj